Produkty

Producenci

W tym artykule:


Jak utworzyć nowego producenta? 

Producenta możesz utworzyć poprzez przejście do Produkty > Producenci > Dodaj producenta

shoplo-dodawanie-producenta.png

1. Podaj nazwę
2. Opcjonalnie dodaj zdjęcie*, opis oraz SEO.
3. Zapisz.
 *Tylko niektóre szablony wspierają wyświetlanie zdjęcia kolekcji. 


Jak przypisać produkty do producenta i ustalić ich kolejność?

Przejdź do edycji producenta. Produkty > Producenci i kliknij Organizuj

shoplo-producenci-organizuj.png

Tutaj przypisz produkty do producenta oraz ustal ich kolejność.

shoplo-producenci-lista-produktow.png

Kolejność zmień poprzez najechanie na produkt, chwycenie za lewy, górny narożnik i przeciągnięcie go w odpowiednie miejsce.  

Możesz też przypisać produkt do producenta poprzez przejście do edycji produktu > wybranie zakładki Organizuj i wybranie producenta.

Kategorie

W tym artykule:


Jak utworzyć nową kategorię?

Kategorię możesz utworzyć poprzez przejście do Produkty > Kategorie > Dodaj kategorię.

shoplo-dodawanie-kategorii2.png

1. Podaj nazwę
2. Opcjonalnie dodaj zdjęcie*, opis oraz SEO.
3. Zapisz
*Tylko niektóre szablony wspierają wyświetlanie zdjęcia kolekcji. 


Jak dodać produkty do kategorii i ustalić ich kolejność?

Przejdź do edycji kategorii. Produkty > Kategorie i wybierz Organizuj przy odpowiedniej kategorii. 

Tutaj dodaj produkty do kategorii oraz ustal ich kolejność.

shoplo-kategoria-organizuj.png

Kolejność zmień poprzez najechanie na produkt, chwycenie za lewy, górny narożnik i przeciągnięcie go w odpowiednie miejsce. 

shoplo-kategorie-produkty.png

Produkt możesz też dodać do kategorii poprzez przejście do jego edycji > zakładka Organizuj i zaznaczenie odpowiednich kategorii. 


Jak stworzyć subkategorie i  zmienić kolejność kategorii?

Podkategorie możesz zrobić na dwa sposoby:

Kliknąć dodaj przy wybranej kategorii

shoplo-podkategoria.png

lub przeciągnij inną kategorię w celu utworzenia podkategorii.

Zmiana kolejności również odbywa się poprzez przeciągnięcie kategorii w wybrane miejsce.

Kolekcje

W tym artykule:


Jak utworzyć nową kolekcję?

Przejdź do Produkty > Kolekcje > Dodaj kolekcję.

shoplo-dodaj-kolekcje2.png

1. Podaj nazwę
2. Opcjonalnie dodaj zdjęcie*, opis oraz SEO.
3. Zapisz.
*Tylko niektóre szablony wspierają wyświetlanie zdjęcia kolekcji. 


Jak dodać produkty do kolekcji i ustalić ich kolejność?

Przejdź do edycji kolekcji.  Produkty > Kolekcje i kliknij organizuj. 

Tutaj dodaj produkty do kolekcji oraz ustal ich kolejność. 

shoplo-kolekcja-zarzadzanie.png

Kolejność zmień poprzez najechanie na produkt, chwycenie za lewy, górny narożnik i przeciągnięcie go w odpowiednie miejsce. 

Produkt możesz też dodać do kolekcji poprzez przejście do jego edycji > zakładka Organizuj i zaznacz odpowiednie kolekcje. 


Jak wyświetlić kolekcję na stronie głównej?

Wyświetlenie kolekcji na stronie głównej to dwa proste korki:

1. Dodaj produkty do kolekcji Strona główna (Produkty > Kolekcje > Strona główna > Organizuj). Taka kolekcja domyślnie powinna być stworzona na Twoim sklepie. Jeśli jej nie nasz - stwórz ją teraz

2. Upewnij się, że ta kolekcja jest wyświetlana na stronie głównej. W Panelu przejdź do Wygląd sklepu > Dostosuj szablon > Strona główna i wybierz kolekcję, która ma zostać wyświetlona. 

shoplo-kolekcja-strona-glowna.png

Kolekcje, kategorie i producenci

Właściwe uporządkowanie Twojego asortymentu, to bardzo ważny element prezentacji informacji dla klienta. 


Kategorie

Kategorie służą segregacji do postaci drzewa. Możesz zdefiniować kategorie główne oraz podkategorie, przesuwać je między sobą i układać kolejność produktów wewnątrz nich.

dowiedz się więcej... 


Kolekcje

Kolekcje to zbiory produktów, które nie zawierają się w drzewie kategorii Twojego sklepu. To bardzo przydatne zbiory, gdy na przykład urządzasz sezonową wyprzedaż, czyścisz magazyny lub okazjonalnie grupujesz produkty. Odwołanie do takiej kolekcji możesz potem dowolnie umieszczać w Twoim sklepie. Domyślnie w każdym nowo utworzonym sklepie znajdzie kolekcję Strona główna. Dodając nowy produkt dodajesz go do tej kolekcji

dowiedz się więcej...


Producent, marka i autor

Dla każdego produktu możesz określić producenta, markę lub autora. Dzięki temu możesz wyświetlać w sklepie produkty danej marki, a klienci łatwiej zdecydują się na zakup znajdując produktów swojego ulubionego producenta. Szablon Twojego sklepu może mieć specjalne sekcje na stronach sklepu, aby wyeksponować loga producentów i ich nazwy.

dowiedz się więcej...

 

Zdjęcia produktów

W tym artykule:


Dodawanie zdjęć do produktów

Przejdź do Produkty > wybierz produkt > Zdjęcia i kliknij ikonę plusa.

shoplo_zdjecia_edycja_produktow.png

Zdjęcia możesz również dodać podczas tworzenia nowego produktu.

shoplo-zdjecia-nowy-produkt.png


Ustawianie kolejności wyświetlanych zdjęć i wybór zdjęcia głównego.

Ustawianie kolejności wyświetlanych zdjęć

W zakładce zdjęcia, podczas edycji produktu, chwyć je za lewy górny narożnik i przeciągnij je w odpowiednie miejsce. 

shoplo_zmiana_kolejnosci_zdjec.png

Zdjęcie główne

W zakładce zdjęcia wybierz, które ma być ustawione jako zdjęcie główne.


Jak przypisać zdjęcie do wariantu produktu?

Podczas edycji produktu kliknij Warianty > Edytuj. Następnie strzałkę obok zdjęcia i wybierz te, które dotyczą tego wariantu.

shoplo-warianty-edytuj.png

shoplo-warianty-edytuj-wybierz-zdjecia.png


Dodanie atrybutu ALT do zdjęcia

Przejdź do edycji produktu > Zdjęcia > naciśnij 3 kropki obok wybranego zdjęcia, a następnie kliknij Edytuj. Zmień parametr alt i Zapisz.

shoplo-edycja-alt-zdjecia.png

Jeśli chcesz ustawić globalny parametr ALT dla wszystkich zdjęć (które nie mają przypisanego indywidualnego parametru ALT), możesz to zrobić w zakładce Marketing > SEO > SEO dla zdjęć.


Dlaczego moje zdjęcia zmieniają kolor po dodaniu ich do Shoplo?

Jeżeli Twoje zdjęcia zmieniają kolor podczas wyświetlania w przeglądarce oznacza to, że prawdopodobnie są zapisane w złej przestrzeni barwnej. Zmień ją na sRGB i problem zniknie. 

1) Otwórz zdjęcie w programie Adobe Photoshop

2) Wybierz Edit -> Convert to profile…

shoplo-srgb-1.png

3) W polu Destination Space wybierz profil: sRGB ICE61966-2.1

shoplo-srgb-2.png

4) Zapisz zdjęcie.

Gotowe :)


Dodawanie zdjęć w opisach produktów i na stronach

Zdjęcia możesz dodać również do opisów produktów oraz do stron np. Kontakt. Pamiętaj, że pojawią się one w sekcji dodatkowe pliki. Z tego powodu, każde zdjęcie dodane do opisu produktu/ strony powinno mieć inną nazwę. W przeciwnym wypadku zostaną one nadpisane. 


Dlaczego moje zdjęcia po wgraniu do panelu są przekręcane?

Każde zdjęcie ma zapisane w metadanych informacje o orientacji. Niektóre przeglądarki służące do podglądu zdjęć pozwalają na ich obrócenie, jednakże nie zmieniają tych metadanych.

Jeśli spotkasz się z taką sytuacją, wystarczy to zdjęcie otworzyć w dowolnym programie graficznym np. Adobe Photoshop, Gimp, Paint, a następnie obrócić i zapisać. Teraz po wgraniu do panelu będzie poprawnie wyświetlane. 

Zarządzanie stanami magazynowymi

W Shoplo możesz zarządzać stanami magazynowymi swoich produktów. 

W tym artykule:


Jak włączyć zarządzanie stanami magazynowymi dla produktu?

Każdy produkt możesz dodać do stanów magazynowych.  

Podczas dodawania nowego produktu, wybierz czy Shoplo ma zliczać jego stany magazynowe. Jeśli nie widzisz tej zakładki kliknij Zaawansowany widok produktu.

shoplo-dodaj-do-stanow-magazynowych.png

Dla utworzonych już produktów:
Przejdź do Produkty > wybierz produkt > Warianty > Edytuj > Edytuj (przy wariancie) > Dodaj produkt do stanów magazynowych.

shoplo-produkty-warianty-edytuj.png

shoplo-edytuj-wariant.png

Jeśli produkt ma więcej wariantów, wtedy możesz przy każdym z osobna wybrać opcję Dodaj do stanów magazynowych. 


Czy mogę sprzedawać produkty ze stanem zerowym? 

Tak, jeśli zaznaczysz opcję Pozwól kupować, gdy stan magazynowy wynosi 0. Jest ona dostępna podczas dodawania produktu do stanów magazynowych. 

Jeśli jej nie zaznaczysz, możliwość kupienia tego produktu będzie automatycznie blokowana, w momencie gdy jego stan magazynowy wyniesie zero sztuk. 

 

shoplo-kupowanie-przy-stanie-zerowym.png


Czy mogę automatycznie ukrywać produkty, których stan magazynowy osiągnie zero?

Tak. W tym celu przejdź do Ustawienia > Produktów i odznacz Pokaż produkty, gdy stan magazynowy produktu osiągnie 0


Jak mogę zmienić stan magazynowy produktów/wariantów?

Stany magazynowe możesz zmienić na dwa sposoby:

Hurtowo

Jeśli chcesz dokonać hurtowej zmiany, przejdź do listy produktów i zaznacz te, dla których chcesz zmienić stan magazynowy. 

Możesz też zaznaczyć poszczególne warianty. 

Z menu wybierz Zmień ilość w magazynie

Wpisując samą liczbę określisz dokładną liczbę na jaką zostanie podmieniony aktualny stan magazynowy. Jeśli chcesz dodać np. 1 sztukę wpisz "+1". 

shoplo-zmiana-hurtowa.png

Pojedynczo

Przejdź do Produkty > wybierz produkt > Warianty > Edytuj > Edytuj wybrany wariant

lub Produkty > wybierz produkt > Warianty > Edytuj > Szybka edycja

Zmień stan magazynowy i zapisz. 


Zarządzanie stanami magazynowymi po podłączeniu sklepu Shoplo do Multichannel

Po połączeniu sklepu Shoplo z Shoplo Multichannel, zarządzanie stanami magazynowymi odbywa się z panelu Multichannel.

Jeśli dokonasz zmian na sklepie Shoplo - zostaną one automatycznie nadpisane. 


Co to jest zbywalność produktów.

Dzięki tej opcji możesz określić, kiedy chcesz otrzymać powiadomienie o niskich stanach magazynowych.  

Zbywalne szybko - produkt, który szybko się sprzedaje. Otrzymasz powiadomienie, gdy stan magazynowy tego produktu będzie mniejszy niż 20 sztuk

Zbywalne normalnie - otrzymasz powiadomienie, gdy liczba tego produktu w magazynie spadnie poniżej 10

Zbywalne wolno - produkt, rzadziej wybierany przez kupujących. Otrzymasz powiadomienie, gdy stan magazynowy tego produktu będzie mniejszy niż 5 sztuk

Dowiedz się więcej o ustawieniach powiadomień

 

 

Zarządzanie wariantami

W tym artykule:


Co to są warianty i parametry?

Warianty to różne wersje tego samego produktu. Przykładowo jeden produkt może występować w kilku rozmiarach (S, M, L) i kolorach (niebieski, czarny). Produkt o rozmiarze S w kolorze niebieskim to jeden wariant, a ten sam produkt w rozmiarze S i kolorze czarnym to drugi wariant.

Rozmiar i kolor to parametry. 


Zarządzanie wariantami

W Shoplo zarządzanie wariantami polega na trzech prostych krokach:

Utworzenie wszystkich kombinacji wariantów

Przejdź do produktu, który nie ma jeszcze wariantów lub stwórz nowy. 

Przy Wariantach wybierz Edytuj 

shoplo-produkty-warianty-edytuj.png

Następnie kliknij trzy kropki > Zarządzaj wariantami

shoplo_zarzadzaj_wariantami.png

Wybierz pierwszy parametr z listy lub stwórz swój własny.

shoplo_wybierz_pierwszy_parametr.png

Następnie dodaj do niego wartości. Pamiętaj, że wielkość liter ma znaczenie - przy każdym kolejnym produkcie stosuj dokładnie taką samą.

shoplo_dodane_warianty.png

Jeśli potrzebujesz dodaj kolejne parametry. Zobaczysz również informację, ile wariantów zostanie utworzone. Zapisz zmiany. 

shoplo_wypisane_parametry.png

Po zapisaniu zobaczysz wszystkie kombinacje wariantów. 

Usuwanie wariantów. 

Jeśli Twój produkt nie występuje w danym wariancie, możesz go usunąć. 

Przejdź do wybranego produktu > Edytuj warianty. Teraz wybierz anuluj, by wyjść z szybkiej edycji > Zaznacz warianty, które chcesz usunąć > wybierz Usuń i Zapisz.

shoplo-usuwanie-wariantow.png

Szybka edycja wariantów.

Jeśli Twój produkt ma utworzone warianty możesz je edytować.

Przejdź do Produkty > Wybierz produkt > Warianty > Edytuj. Zmień wartości i Zapisz zmiany. 

shoplo-produkty-warianty-edytuj.png

 


Dodawanie pojedynczego wariantu 

Pojedynczy wariant możesz dodać tylko i wyłącznie, jeśli Twój produkt posiada już warianty. Jeśli ich nie ma - zobacz jak je dodać.

Przejdź do Produkty > Warianty > Edytuj > trzy kropki > Dodaj wariant 

shoplo-dodaj-wariant-produktu.png

Wypełnij wartości przy parametrach, cenę i numer sku.

Jeśli chcesz określ jego dostępność (to jest informacja dla Twoich klientów w jakim czasie dostarczysz wybrany wariant produktu) oraz zdecyduj czy Shoplo ma zarządzać jego stanami magazynowymi.

Usuwanie produktów

W Shoplo możesz usunąć kilka produktów jednocześnie. 

1. Przejdź do zakładki Produkty.

2. Zaznacz te, które chcesz usunąć.

shoplo-usuwanie-zaznaczenie-produktow.png

3. Na dole zobaczysz pasek z informacją o liczbie zaznaczonych produktów.

4. Z menu po prawej wybierz Usuń i Zapisz

shoplo-usuniecie-produktow.png

Edytowanie produktów

W Shoplo możesz edytować każdy dodany produkt.

W tym celu przejdź do zakładki Produkty i wybierz produkt, który chcesz uaktualnić lub zmodyfikować. 

Kliknij w jego nazwę lub ikonę edycji. 

shoplo-edycja-produktu-w-panelu.png


Na karcie produktu zobaczysz następujące sekcje:

Informacje podstawowe

Możesz tutaj zmienić nazwę oraz opis produktu. 

shoplo_informacje_podstawowe.png

Zdjęcia

Tutaj możesz dodawać oraz usuwać zdjęcia, a także zmienić ich kolejność oraz wybrać zdjęcie główne. Dowiedz się więcej.

shoplo_zdjecia_edycja_produktow.png

Pozostałe informacje 

W tym miejscu dodasz opis krótki, wymiary, a także zdecydujesz czy produkt jest produktem fizycznym czy elektronicznym. Dodatkowo wybierzesz stawkę VAT. 

shoplo_pozostale_informacje.png

SEO

Dodaj SEO dla produktu. shoplo_Seo.png

Historia

W tej zakładce zobaczysz historię produktu.

shoplo_historia.png


Po prawej stronie:

Warianty

Tutaj możesz edytować warianty oraz ich stany magazynowe i ceny. Dowiedz się więcej.

shoplo_warianty.png

Widoczność

Jeśli potrzebujesz ukryć produkt, możesz to zrobić wybierając Ukryty

shoplo_widocznosc.png

Tagi

Dodaj lub usuń tagi

shoplo_tagi.png

Organizuj 

Przypisz produkt do producenta oraz do odpowiednich kolekcji i kategorii.

Dowiedz się więcej o kolekcjach, kategoriach i producentach.

shoplo_organizuj.png

Zobacz również:

Importowanie produktów z CSV

Przejdź do zakładki Produkty > kliknij trzy kropki i wybierz Importuj produkty z CSV

shoplo-importowanie-produktow.png 

Kroki podczas importowania produktów:


Przygotowanie i wgranie pliku

Kliknij Wgraj plik i wybierz odpowiedni plik z dysku.

shoplo-wgranie-pliku.png

Plik powinien być przygotowany w następujący sposób:

 • Kodowanie UTF-8
 • separator pola - przecinek (,)
 • separator tekstu - cudzysłów (")

Zapis kategorii:

Do zapisu kategorii należy wykorzystać separator tekstu ("), a kolejne kategorie zapisać po przecinku. 

(...),"On, Ona, Akcesoria, Dodatki",(...)

Zapis podkategorii odbywa się przy wykorzystaniu znaku większości ">". 

(...),"On > Koszule > Z długim rękawem",(...)

Przykład (Koszula męska):

Należy do kategorii:

 • On > Koszule
 • Produkty specjalne

Przyjmijmy, że w pliku CSV występują tylko dwie kolumny: tytuł oraz kategoria. 

Plik będzie miał następującą postać:

Tytuł,Kategoria
Koszula męska,"On > Koszule, Produkty specjalne"


Dopasowanie odpowiednich kolumn podczas importu pliku (mapowanie)

Dopasuj kolumny z pliku do kolumn z Shoplo. Pamiętaj by zaznaczyć wszystkie, które potrzebujesz.

shoplo-import-produktow-z-pliku.png

W zależności od liczby produktów, import może potrwać kilka minut.


Rozwiązywanie problemów

Co jeśli plik się nie importuje?

Jeśli plik się nie importuje może to oznaczać kilka rzeczy:

 • plik zapisany jest w złym formacie
 • przy kilku produktach występuje takie samo SKU.
 • Występują puste pola w kolumnie SKU
 • po prostu coś nie działa :) - wtedy napisz do nas i postaramy Ci się pomóc

Jak dodać produkty?

W celu dodania pojedynczego produkty przejdź do: Produkty > Dodaj produkt

shoplo-dodaj-produkt.png

Podczas dodawania produktu: 


Informacje podstawowe

Wypełnij następujące pola:

 • nazwę*
 • cenę*
 • opis
 • dodaj zdjęcia
 • oraz uzupełnij numer katalogowy (SKU)*

* pola wymagane


Zaawansowany widok produktu 

shoplo-dodawanie-produktow-widok-zaawansowany.png

Kliknij i podaj informacje dodatkowe.

Zwróć szczególną uwagę na pole "produkt elektroniczny". Zaznacz to pole tylko, jeśli sprzedajesz e-produkty i nie potrzebujesz fizycznego adresu klienta.

shoplo-produkt-elektroniczny.png

Tutaj możesz dodać produkt do odpowiednich kategorii, kolekcji oraz przypisać go do producenta.

shoplo-dodawanie-kategorie-kolekcje-producenci.png


Stany magazynowe

W tym miejscu również zdecyduj, czy Shoplo ma prowadzić stany magazynowe dla tego produktu. 

shoplo-dodanie-do-stanow-magazynowych.png

Włącz tą opcję i podal ilość sztuk w magazynie. Jeśli chcesz by klienci mogli kupić ten produkt, nawet jeśli jego stan magazynowy wyniesie zero, zaznacz opcję: Pozwól kupować, gdy stan magazynowy wynosi zero.

Zbywalne szybko - produkt, który szybko się sprzedaje. Otrzymasz powiadomienie, gdy stan magazynowy tego produktu będzie mniejszy niż 20 sztuk
Zbywalne normalnie - otrzymasz powiadomienie, gdy liczba tego produktu w magazynie spadnie poniżej 10
Zbywalne wolno - produkt, rzadziej wybierany przez kupujących. Otrzymasz powiadomienie, gdy stan magazynowy tego produktu będzie mniejszy niż 5 sztuk
 


SEO

Jako ostatni krok możesz opcjonalnie uzupełnić SEO. 

shoplo-dodawanie-seo.png

 

Numer katalogowy produktu (SKU)

SKU (ang. stock keeping unit), to unikalny numer przypisany do produktu. Pozwala na jednoznaczną identyfikację produktu, a także każdego wariantu. Numery katalogowe nie mogą się powtarzać.

Dzięki niemu szybko wyszukasz dany produkt, nawet jeśli ma on wiele podobnych modeli. 

Numer katalogowy jest obowiązkowym polem podczas dodawania nowego produktu w panelu Shoplo.

shoplo_sku.png 

 

 

 

 

Nie znalazłeś tego, co szukasz? Skontaktuj się z nami