Enadawca: konfiguracja i nadawanie przesyłek


 1. Ustawienia aplikacji
 2. Nadawanie przesyłek
 3. Zarządzanie zbiorami

 

1. Ustawienia aplikacji

Przed przystąpieniem do pracy z aplikacją upewnij się, że jest ona prawidłowo skonfigurowana.

 • Login i hasło - dane, których używasz do logowania się w systemie Elektroniczny Nadawca
 • Urząd nadania - z listy rozwijanej wybierz urząd, w którym będziesz nadawać swoje przesyłki. (UWAGA: Lista dostępnych urzędów nadawczych w tym polu jest pobierana bezpośrednio z systemu Elektroniczny Nadawca. Jeśli nie możesz odszukać swojego urzędu, sprawdź ustawienia w Elektronicznym Nadawcy, bądź skonsultuj się ze swoim opiekunem handlowym Poczty Polskiej)
 • Status po zatwierdzeniu paczek - wybrany tutaj status będą miały zamówienia wysłane z pomocą tej aplikacji 
 • Wiadomość - aplikacja automatycznie wyśle do kupującego wiadomość z numerem listu przewozowego
 • Numer konta bankowego - jeśli planujesz wysyłać przesyłki za pobraniem podaj numer konta, na który chciałbyś otrzymywać płatności.

 

Wiadomość z numerem listu przewozowego możesz samodzielnie ułożyć korzystając z edytora w aplikacji i wykorzystując wymienione po prawej stroni zmienne:

 

2. Nadawanie przesyłek

1. Możesz spakować zamówienie na dwa sposoby:

a) bezpośrednio z zakładki Zamówienia w swoim panelu. Aby to zrobić otwórz wybrane zamówienie, a następnie po prawej stronie na górze kliknij na menu Apps i wybierz opcję z logo Poczty Polskiej Spakuj zamówienie:

 

b) przez aplikację Enadawca. Zamówienia oznaczone na liście jako <zapłacone>, możesz spakować:

 

2.  Wypełnij formularz dla nadawanej paczki, a następnie kliknij zielony przycisk Nadaj przesyłkę.

 

3. Po wypełnieniu formularza i nadaniu przesyłki otrzymasz komunikat Paczka zostanie nadana po pobraniu listu przewozowego a następnie zatwierdzeniu paczki.

Na tym ekranie możesz od razu pobrać list przewozowy, anulować przesyłkę lub nadać ponownie, zmieniając dane.

Czynności te powtórz dla każdego zamówienia, które chcesz nadać.

 

4. Po zakończeniu nadawania przejdź do zatwierdzenia zbioru. Z menu wybierz pozycję Skrzynka nadawcza, wówczas pojawi się strona zatwierdzania zbiorów. Jest to lista wszystkich przesyłek, które spakowałeś wcześniej. W prawym górnym rogu pojawi się nowe menu z dwiema opcjami:

 • Zbiory do potwierdzenia
 • Książki nadawcze

 

 Wejdź do Zbiory do potwierdzenia. Kliknij na dole Zatwierdź zbiór.

 

5. Przejdź do Książek nadawczych, gdzie będziesz mógł pobrać zestawienie oraz książkę nadawczą dla danego zbioru przesyłek:

 

Ważne: Przesyłki, które zostały nadane przez aplikację w danym dniu, muszą zostać również w tym samym dniu wysłane. Aplikacja Enadawca codziennie tworzy nowy zbiór, który jest aktywny tylko w danym dniu. To rodzaj "wirtualnego koszyka" zachowującego przesyłki, które w danym dniu nadajemy.

Jeśli mimo to zdarzy Ci się o tym zapomnieć i spróbujesz nadać fizycznie przesyłkę w inny dzień, to Poczta Polska nie odnajdzie jej w swoim systemie. Wtedy włącz tryb "Zarządzanie zbiorami" o którym przeczytasz poniżej.

 

3. Zarządzanie zbiorami

Aplikacja obsługuje dwa tryby pracy. Pierwszy jest trybem normalnym opisanym powyżej. W trybie normalnym zbiory tworzą się automatycznie, a przesyłki trzeba nadawać tego samego dnia, w którym nadajemy je w aplikacji. Drugi tryb jest to Zarządzanie zbiorami. Zarządzanie zbiorami to tryb, w którym:

 1. Możesz tworzyć zbiory przesyłek z datą nadania dzisiejszą lub w przyszłości.
 2. Zbiory tworzysz samodzielnie z odpowiednimi datami nadania.

Aby aktywować Zarządzanie zbiorami, przejdź do ustawień aplikacji E-nadawca Menu > Ustawienia.

 

W drugim trybie pracy aplikacji w menu pojawia nam się pozycja Zarządzanie zbiorami. Po kliknięciu w tam wyświetli się lista zbiorów, które nie zostały jeszcze zatwierdzone. Możemy z tego poziomu zatwierdzić dany zbiór, usunąć zbiór, przenieść przesyłki do innego zbioru lub przejść do listy zatwierdzonych zbiorów.

 

Przy pomocy opcji Przenieś przesyłki możemy przenosić je pomiędzy zbiorami.

 

Z kolei na liście zatwierdzonych zbiorów mamy możliwość pobrania książki nadawczej oraz zestawienia przesyłek w danym zbiorze. 

Podczas tworzenia nowego zbioru określamy datę nadania, która może być ustawiona na aktualny dzień lub w przyszłości. Następnie przechodząc do nadawania przesyłek pojawi nam się dodatkowy lista rozwijana, z której możemy wybrać zbiór, do którego ma trafić dana przesyłka.

 

 

Nie znalazłeś tego, co szukasz? Skontaktuj się z nami