Wszystko o WF-MAG


  1. Co jeżeli Integrator nie zaimportował wszystkich zamówień?
  2. Co jeżeli podczas eksportu lub importu danych wyskoczył błąd?
  3. Co jeżeli aktualizacja cen i stanów nie wprowadza zmian na sklepie?
  4. Integrator zaimportował produkty bez stanów magazynowych do WF-Mag
  5. Co jeżeli integrator zaimportował część danych?
  6. Co jeżeli licencja programu Integrator stała się nieaktywna po zmianie komputera?
  7. Po eksporcie produktów do Shoplo w panelu zniknęły zdjęcia, opisy itp.

1. Co jeżeli Integrator nie zaimportował wszystkich zamówień?

Uruchamiamy ponownie proces importu zamówień. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać proszę skontaktować się z działem pomocy Shoplo przedstawiając sytuację i błąd jaki miał miejsce.

 

2. Co jeżeli podczas eksportu lub importu danych wyskoczył błąd?

Proszę zapisać wszystkie otwarte okna w programie WF Mag, zamknąć i uruchomić ponownie program WF Mag i Integrator a następnie spróbować ponownie.

Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać proszę skontaktować się z działem pomocy Shoplo przedstawiając sytuację i błąd jaki miał miejsce.

 

3. Co jeżeli aktualizacja cen i stanów nie wprowadza zmian na sklepie?

Wykonaj eksport wszystkich produktów do sklepu a następnie przeprowadź aktualizację cen i stanów ponownie.

Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać proszę skontaktować się z działem pomocy Shoplo przedstawiając sytuację i błąd jaki miał miejsce.

 

4. Integrator zaimportował produkty bez stanów magazynowych do WF-Mag

Jest to prawidłowa procedura importu artykułów. Stany magazynowe należy uzupełnić w programie WF-Mag a następnie wykonać aktualizację cen i stanów magazynowych. 

Uwaga:

Po pierwszym imporcie artykułów do WF-Mag należy wykonać również eksport danych w celu potwierdzenia synchronizacji obustronnej.

5. Co jeżeli integrator zaimportował część danych?

WF-Mag narzuca ograniczenia w ilości znaków co do każdego z pól. Pole nazwa to jest 40 znaków a pole opis to jest 500 znaków. Dlatego niektóre dane zostają zaimportowane niepełne do WF-Mag'a i należy uważać aby przy aktualizacji artykułów z WF-Mag do Shoplo nie zastąpić pola uciętymi danymi.

6. Co jeżeli licencja programu Integrator stała się nieaktywna po zmianie komputera?

Licencja programu Integrator jest aktywna tylko na jednym komputerze. W przypadku zmiany sprzętu należy powiadomić o tym fakcie Pomoc Shoplo

lub Pomoc KiD.

7. Po eksporcie produktów do Shoplo w panelu zniknęły zdjęcia, opisy itp.

Eksport należy przeprowadzić tylko na samym początku korzystania z aplikacji. Po poprawnym eksporcie następuje synchronizacja między Shoplo a WF-MAGiem. Jeśli po tym w panelu Shoplo naniesiemy jakieś zmiany w produktach, np. zmienimy zdjęcia, opisy, szczegóły produktów itp., to te zmiany nie pojawią się już w WF-MAGu. Jeśli wówczas wykonamy ponowny eksport produktów, to w Shoplo dane produktów powrócą to stanu identycznego, jaki jest w WF-MAG.

Dlatego po zmianach w produktach w panelu najlepiej nie dokonywać ponownego eksportu.

Nie znalazłeś tego, co szukasz? Skontaktuj się z nami