Jak wypełnić formularz rejestracyjny do GIODO?

 

Zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą każdy właściciel sklepu internetowego powinien zarejestrować bazę swoich klientów w zbiorach danych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Wniosek o rejestrację danych najlepiej jest złożyć jeszcze przed rozpoczęciem ich przetwarzania. Możesz tego dokonać poprzez platformę e-GIODO. 

Poniżej znajdziesz wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku: 

Sekcja A0

Dla większości sklepów właściwe jest zaznaczenie pierwszego checboxu:

Sekcja B1

     Część A - Twoją bazę danych stanowią klienci sklepu internetowego, możesz więc          nazwać ją np.: Klienci sklepu internetowego xyz (tu podaj nazwę sklepu)

     Część B - Podaj dane Twojego sklepu internetowego/ firmy prowadzącej sklep.

Sekcja B2

Należy ją wypełnić tylko jeśli siedziba administratora danych (czyli Twojego sklepu) jest w państwie trzecim, tj. państwie nie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Sekcja B3

Jeżeli powierzyłeś przetwarzanie danych osobowych innej firmie - w tym miejscu podaj jej dane. Natomiast jeżeli przetwarzasz dane samodzielnie - nie zaznaczaj żadnego z checkboxów. 

Sekcja B4

Zaznacz:

     checbox 1. - jeśli planujesz wysyłać newsletter do swoich klientów

     checbox 3. - niezbędny do realizacji złożonych w sklepie zamówień

     checbox 5. - związany m.in. z wystawianiem faktur

Pozostałe dwie opcje są nieistotne dla prowadzenia sklepu internetowego.

Sekcja C5

Wpisz cel, czyli przykładowo: Realizacja zamówień składanych w sklepie internetowym; Realizacja przesyłek marketingowych przesyłanych drogą elektroniczną (newsletterów) 

Sekcja C6

Twoją bazę stanowią: klienci sklepu internetowego oraz osoby, które wyraziły zainteresowanie ofertą sklepu 

Sekcja C7

Zaznacz, jakie dane będą pobierane od klientów. Zazwyczaj są to: 

     - Nazwiska i imiona

     - Adres zamieszkania lub pobytu

     - Numer NIP

     - Numer telefonu

Sekcja C8 

W poprzedniej sekcji zabrakło takich danych jak: adres e-mail oraz numer IP - wpisz je tutaj. 

Sekcja C9

Zazwyczaj (99% przypadków) sekcja ta nie dotyczy sklepów internetowych, dlatego możesz zostawić te pola puste. Jeśli w Twoim przypadku jest inaczej -  odznacz właściwe dane wrażliwe (oraz odznacz opcję 3 w sekcji A0)

Sekcja D11

Dane pozyskujesz od klientów, zaznacz więc opcję: 

     - od osób, których dotyczą

Jeśli planujesz zakup bazy danych wybierz również opcję

     - z innych źródeł niż osoba, której dotyczą

Sekcja D12

Wysyłka newslettera czy inne działania marketingowe wymagają udostępnienia danych innym podmiotom, dlatego najlepiej będzie jeśli zaznaczysz: 

     - podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Sekcja D13

W tym miejscu wymień wszystkie podmioty, z którymi zamierzasz współpracować i którym będziesz udostępniać dane osobowe (np. Poczta Polska, InPost czy podmioty związane z wysyłką newslettera)

Sekcja D14

Zazwyczaj pozostaje pusta.

Sekcja E15

W przypadku platformy Shoplo zaznacz:

     a) drugi checkbox 

     b) drugi checkbox

     c) pierwszy checkbox

Sekcja E16

Informacje niezbędne do wypełnienia tej sekcji znajdziesz w pliku załączonym do tego artykułu (na dole strony) 

Sekcja F17 

Infrastruktura Shoplo oparta jest na serwerach dzierżawionych od światowej firmy OVH, która zajmuje się zabezpieczeniem i przechowywaniem danych. Zastosowane środki bezpieczeństwa są na poziomie wysokim - zaznacz tę opcję w sekcji.