Automatyczne publikowanie postów

Jeżeli chcesz, aby Twoje posty automatycznie się publikowały, możesz je wcześniej przygotować i wybrać datę ich publikacji. Opcja ta spowoduje, że artykuł zostanie opublikowany wybranego dnia o ustawionej godzinie. 

Przejdź do menu Strony> Artykuły > edycja danego artykułu. Włącz opcję "Ustaw widoczność artykułu" i wybierz datę, kiedy ma się on pojawić na blogu. 

 

.