Dodatkowe kody do sekcji HEAD lub BODY

 

Niektóre integracje można zaimplementować wklejając do szablonu odpowiednio wygenerowany kod ze stron zewnętrznych. Mogą to być np. kody śledzenia z Google, kody dodające interaktywny chat, kody dodające integracje z innymi serwisami itp.

Jeśli posiadasz taki kod, nie musisz wklejać go bezpośrednio w kodzie szablonu. Łatwiej, szybciej i bezpieczniej jest wkleić go w specjalnie do tego przygotowanym miejscu w panelu.

 

1. Wejdź w zakładkę Ustawienia>Ustawienia ogólne:

 

2. Odnajdź sekcję Dodatkowy kod śledzenia:

 

3. Wklej cały kod w odpowiednie okno. Jeśli masz kilka kodów, po prostu wklejaj jeden pod drugim. 

4. Zapisz zmiany i gotowe!