Dodawanie komentarza do zamówienia

 

Dzięki opcji Komentarz do zamówienia możesz dać Twojemu klientowi miejsce na wpisanie dodatkowych, ważnych informacji w procesie składania zamówienia. Może to być np. dodatkowy numer telefonu lub godziny, w jakich klient może odebrać przesyłkę w swoim miejscu pracy.

 

Aby włączyć opcję Komentarz do zamówienia:

1. Wejdź do zakładki Ustawienia> Ustawienia zamówień i włącz opcję dodawania komentarzy zatwierdzając czynność przyciskiem Zapisz zmiany:

 

Na stronie składania zamówienia komentarz pojawi się za podsumowaniem zakupów:

Wpisane tutaj informacje pojawią się jako dodatkowa informacja w panelu administracyjnym w karcie konkretnego zamówienia.