Eksportowanie danych do pliku CSV

 

Z panelu Shoplo łatwo wyeksportujesz do pliku CSV dane z zakładek:

a. Produkty
b. Zamówienia
c. Klienci

Wyeksportowany plik możesz potem otworzyć, edytować i zarządzać jego strukturą w dowolnym programie do edycji arkuszy kalkulacyjnych.

Poniżej znajdziesz informacje, w jaki sposób taki plik szybko zaimportować w programach OpenOffice Calc oraz Google Docs. Oba oprogramowania są bezpłatne.

 

Aby wyeksportować produkty, zamówienia lub klientów do pliku CVS:

1. Będąc na zakładce Produkty, Zamówienia lub Klienci kliknij na ikonkę z trzema kropkami i wybierz opcję Eksportuj do pliku CSV.

2. Przy eksporcie zamówień dodatkowo pojawi się opcja wyboru eksportu wszystkich zamówień, lub zamówień z wybranego okresu. Natomiast w przypadku produktów i klientów domyślnie wyeksportują się wszystkie produkty i wszyscy klienci. Ale jeśli na liście produktów lub klientów zaznaczysz jedną lub kilka pozycji, wówczas wyeksportuje się plik tylko z tymi zaznaczonymi pozycjami.

3. Po zakończonym eksporcie otrzymasz maila z linkiem do utworzonego pliku CSV.

 

Import CSV w OpenOffice Calc

Jeśli posiadasz zainstalowane oprogramowanie OpenOffice, wówczas po dwukrotnym kliknięciu na zapisany na dysku plik CSV otworzy się on automatycznie w programie OpenOffice Calc. Poniższe okno prezentuje ustawienia, jakich należy dokonać podczas otwierania pliku w tym programie.

Najważniejsze jest odpowiednie kodowanie, czyli prawidłowo wybrana wartość w polu Zestaw znaków oraz odpowiednie ustawienie w sekcji Opcje separatora. Tutaj wybierz opcje: Rozdzielony > Przecinek.

Jeśli chcesz wykluczyć wybrane kolumny z importu, teraz masz taką możliwość. Kliknij na wybraną kolumnę, aby ją podświetlić, a następnie z listy rozwijanej Typ kolumny wybierz wartość Ukryj.

 

Import CSV w Google Docs

Jeśli posiadasz własne konto w serwisie Google, zaloguj się na swoje konto z dokumentami klikając na ten link: http://docs.google.com Jeśli nie posiadasz konta, kliknij na ten link i wybierz u góry Arkusze, potem Otwórz Arkusze Google i Utwórz konto.

 

1. Otwórz Arkusze i kliknij na dole po prawej na zielone kółko z plusem, aby dodać nowy arkusz.

 

2. Z menu na górze wybierz pierwsze polecenie Plik > Importuj... W oknie, które następnie się pojawi wybierz ostatnią zakładkę Prześlij.

 

3. W kolejnym kroku wybierz Zastąp bieżący plik oraz Wykryj automatycznie i kliknij przycisk Importuj:

 

Plik powinien zaimportować się poprawnie, tak jak na poniższym przykładzie. Google Docs wykrywa prawidłowo zarówno kodowanie, jak i separatory.