Działanie i instalacja aplikacji SharedStock


Synchronizacja wielu magazynów między sobą możliwa jest dzięki naszej aplikacji SharedStock. Po jej instalacji będziesz mieć możliwość współdzielenia wybranych elementów takich, jak: magazyny, zamówienia i ceny. Aplikacja sprawdza się również w przypadku, gdy chcemy szybko i jednorazowo przekopiować asortyment z jednego sklepu do drugiego.

 

Jak działa aplikacja Shared Stock

Aplikacja łączy stany magazynowe dwóch lub więcej sklepów w jeden magazyn. Czyli liczba sztuk na magazynie danego produktu we wszystkich połączonych sklepach będzie taka sama. Załóżmy, że sklep A to jest sklep zaznaczony w naszej aplikacji jako główny, a sklep B jest sklepem w drugiej wersji językowej i jest sklepem podrzędnym. 

 

Funkcjonalności aplikacji Shared Stock: 

  • Synchronizacja stanów magazynowych - Główna funkcjonalność aplikacji.
  • Synchronizacja cen - Jeśli ceny sklepu B mają być przeliczane automatycznie po określonym kursie uwzględniają ceny produktów ze sklepu A, to możemy włączyć tę opcję. 
  • Synchronizacja zamówień - Pozwala na obsługę zamówień w jednym panelu. Przydatna jest raczej tylko w przypadku, kiedy oba połączone sklepu są w tym samym języku i mają tę samą walutę główną.

 

Jeśli w jednym sklepie zostanie kupiona jedna sztuka, to ta jedna sztuka zostanie też odjęta ze stanów magazynowych w pozostałych sklepach, itp. Aplikacja porównując i łącząc produkty w różnych sklepach bierze pod uwagę tylko numery katalogowe (inaczej numery SKU). Oznacza to między innymi, że:

  1. Zanim aktywujemy w aplikację, to każdy produkt w naszym sklepie musi mieć własny unikalny numer katalogowy. Jeśli tak nie jest, to aplikacja przez uruchomieniem nas o tym poinformuje wyświetlając nam listę produktów, w których będziemy musieli poprawić numery SKU.
  2. Jeśli aplikacja wykryje w sklepie A numery SKU, których nie ma w sklepie B, to zostaną one automatycznie skopiowane do sklepu B. Zawsze dodajemy nowe produkty do sklepu głównego, który wybraliśmy w aplikacji.
  3. Synchronizowane jest także usuwanie produktów. Jeśli usuniemy produkt ze sklepu A lub B, to w powiązanych sklepach zostanie również bezpowrotnie usunięty produkt o tym numerze katalogowym. Dodatkowo, jeśli produkt jest ukryty, a jego stan magazynowy będzie większy niż zero - to aplikacja Shared Stock automatycznie zmieni jego status na Widoczny
  4. Kiedy aplikacja skopiuje dany produkt do sklepu B, to nadal dla aplikacji jest ważny tylko numer katalogowy po którym synchronizuje stan magazynowy. Czyli na sklepie B jeśli zmienimy nazwę produktu na angielską, opis na angielski, dodamy inne zdjęcia itp. to aplikacja nadal będzie stan magazynowy tego produktu poprawnie synchronizować ze stanem produktu o tym samym SKU ze sklepu A. Możemy więc bez problemu tłumaczyć produkty i ich warianty.

 

Jak zainstalować Shared Stock

1. Wejdź w panelu na zakładkę Zarządzaj aplikacjami i kliknij na jej ikonkę na przewijanej liście. Możesz także wejść na stronę http://www.shoplo.com/app/shared-stock i kliknąć przycisk Dodaj integrację, a następnie wpisać dane do logowania do swojego panelu.

2. Po instalacji w jednym sklepie należy aplikację skonfigurować, czyli wskazać jej drugi sklep, z którym ten pierwszy będzie się synchronizować. W zakładce Zarządzaj aplikacjami znajdziesz teraz SharedStock na liście aplikacji zainstalowanych. Kliknij na nią, aby ją otworzyć.

3. Aplikacja Shared Stock synchronizuje magazyny rozpoznając produkty po numerach SKU. Dlatego jeśli masz w swoim sklepie jakieś zdublowane numery SKU, to najpierw wyświetli się odpowiedni komunikat, jak niżej. W celu przejścia dalej przejdź do edycji każdego produktu, aby zmienić jego numer SKU, a następnie kliknij ikonkę odświeżania, aby upewnić się, że nie ma więcej dubli:

4. Teraz pojawi się takie oto drzewko sklepów:

Zielony kafelek to Twój sklep główny. Aby dodać kolejny sklep do wspólnego magazynu, kliknij na kolejny szary kafelek z napisem Dodaj sklep. Np. ten, który zaznaczony jest na obrazku.

5. Teraz zobaczysz okno logowania do panelu. Wpisz do niego dane logowania do drugiego sklepu, czyli tego, który chcesz dodać do drzewka.

 6. Drugi sklep powinien się pojawić teraz na drzewku obok pierwszego sklepu. Kliknij teraz na dole pod drzewkiem Następny krok. Zobaczysz formularz z ustawieniami:

W tym kroku możesz dokonać ostatnich już prostych ustawień przed uruchomieniem aplikacji.

 

W przyszłości, aby dodać kolejny sklep do aplikacji, kliknij na górze na ikonkę plusa:

 

Nie znalazłeś tego, co szukasz? Skontaktuj się z nami