Ręczne dodawanie produktu

 

Aby dodać produkt do swojego sklepu: 

1. Wejdź w zakładkę Produkty i kliknij przycisk Dodaj:

 

2. W następnym kroku uzupełnij wszystkie niezbędne pola. Nadaj produktowi nazwę i unikalny numer katalogowy. Przypisz mu również cenę. 

3. Następnie dodaj opis produktu, dodaj zdjęcia i uzupełnij pozostałe pola istotne dla Twojego produktu. 

4. W sekcji Stany magazynowe określ, ile egzemplarzy danego produktu posiadasz. Przypisz produkt do jednej z grup, co ułatwi Ci kontrolę nad stanami magazynowymi: 

 

  • Zbywalne szybko - produkt, który szybko się sprzedaje. Otrzymasz powiadomienie, gdy stan magazynowy tego produktu będzie mniejszy niż 20 sztuk
  • Zbywalne normalnie - otrzymasz powiadomienie, gdy liczba tego produktu w magazynie spadnie poniżej 10 
  • Zbywalne wolno - produkt, rzadziej wybierany przez kupujących. Otrzymasz powiadomienie, gdy stan magazynowy tego produktu będzie mniejszy niż 5 sztuk 

 

Wskazówka: jeżeli zaznaczysz checkbox "Pozwól kupować, gdy stan magazynowy wynosi 0", klienci będą mogli kupować dany produkt, mimo że nie masz go już w magazynie. 

 

5. Chcąc zadbać o SEO sklepu, uzupełnij informacje w sekcji SEO.

6. Zapisz zmiany i gotowe!

 

Wskazówka: Każdy produkt może kilka wariantów (np. kolor czy rozmiar) - więcej o tym znajdziesz w artykule Dodawanie wariantów.