Numer katalogowy produktu (SKU)

 

Numer katalogowy produku (nazywane inaczej SKU) to unikalny numery powiązany z danym produktem. Służy jednoznacznej identyfikacji artykułu.

Dzięki niemu możesz szybko wyszukać dany produkt, nawet jeśli ma on wiele podobnych modeli. Numery katalogowe nie mogą się powtarzać.

Numer nadasz:

1. Wprowadzając produkt do bazy:

 

 

2. Wprowadzając do istniejącego produktu dodatkowe jego warianty (rozmiar, kolor itd):

 

Każdy produkt lub wariant danego produktu powinien posiadać własny numer katalogowy.