Zmienne dostępne przy tworzeniu zamówień

Przy tworzeniu komunikatów oraz skryptów dotyczących złożonego zamówienia możesz używać następujących zmiennych:

{order_date} - Data zamówienia

{order_id} - Identyfikator zamówienia, np. 1234

{order_number} - Numer zamówienia, np. #1234

{sum} - Wartość całkowita zamówienia bez waluty

{sum_without_shipping} - Wartość całkowita zamówienia bez kosztów dostawy

{sum_with_currency} - Wartość całkowita zamówienia z walutą

{delivery_price} - Koszt dostawy

{shop_country} - Kraj działalności sklepu

{shop_currency} - Waluta sklepu

{shop_name} - Nazwa sklepu

{shop_phone} - Telefon do sklepu

{shop_email} - Adres e-mail do sklepu

{client_email} - Adres e-mail klienta

{client_id} - Identyfikator klienta

{item_ids} - ID zakupionych wariantów produktów oddzielone przecinkami

{items} - Tablica obiektów elementu koszyka. Każdy element składa się z następujących parametrów:

 • id
 • order_id
 • product_id
 • variant_id
 • sku
 • title
 • property_name_1
 • property_value_1
 • property_name_2
 • property_value_2
 • property_name_3
 • property_value_3
 • weight
 • quantity
 • price_net
 • tax
 • price_tax
 • price_gross
 • require_shipping
 • created_at
 • updated_at

 

Przykład 1


Użycie zmiennych w komunikacie po złożeniu zamówienia w karcie edycji kanału płatności:

<code>Numer zamówienia: {order_number} 
Wartość zamówienia: {sum_with_currency}
</code>

Przykład 2


Użycie zmiennych w kodzie konwersji Google AdWords dodanym w karcie edycji "Ustawień zamówień" w części "Dodatkowa treść lub skrypt w potwierdzeniu zamówienia":

<code>var google_conversion_label = "udkdjlkj44LKJQtfu1LDL";
var google_conversion_value = {sum};
</code>

Przykład 3


Użycie zmiennej "items" w kodzie dodanym w karcie edycji "Ustawień zamówień" w części "Dodatkowa treść lub skrypt w potwierdzeniu zamówienia":

{/literal}
{foreach from=$items item=order_item}
var product_id = {$order_item->product_id};
var variant_id = {$order_item->variant_id};
var price = {$order_item->price_gross};
{/foreach}
{literal}