Jak dodać kod mierzenia konwersji Google AdWords?

Aby dodać kod śledzenia konwersji Google AdWords wykonaj następujące kroki:

Krok 1


Zaloguj się do sklepu i przejdź do ustawień dotyczących zamówień używając menu: "Ustawienia > Ustawienia Zamówień":

Krok 2


W panelu edycji ustawień zamówień przejdź do pola "Dodatkowa treść lub skrypt w potwierdzeniu zamówienia":

W pole to wklej kod konwersji Google AdWords:

 

Przy wpisywaniu kodu można używać zmiennych, które pozwalają na wypełnienie wartości zmiennych kodu konwersji wartościami zamówienia, na przykład:

<code>var google_conversion_value = {sum};
</code>

Tip: Aby sprawdzić poprawność umieszczenia kodu konwersji użyj rozwiązania z notatki Google:
Sprawdzanie kodu śledzenia konwersji