Czy mogę wysłać mail do klienta przy wyborze konkretnego sposobu płatności?

 1. Zaloguj się do Panelu Shoplo

 2. Przejdź do USTAWIENIA -> SZABLONY E-MAIL
 3. W prawej części okna kliknij w przycisk UTWÓRZ NOWY SZABLON E-MAIL
 4. Wypełnij formularz   W polu NAZWA SZABLONU  - wpisz nazwę identyfikacyjną, przyjazną dla Ciebie,
   np podziękowanie
  W polu TYTUŁ MAILA  wpisz tytuł wiadomości e-mail wysyłanej do twoich klientów
  W polu TREŚĆ MAILA wpisz treść wiadomości e-mail. Możesz korzystać ze zmiennych:


  • {shop_name} - Nazwa sklepu
  • {shop_domain} - Nazwa domeny
  • {shop_address} - Pełen adres sklepu
  • {shop_street} - Ulica
  • {shop_number} - Numer
  • {shop_city} - Miasto
  • {shop_zip_code} - Kod pocztowy
  • {shop_email} - Adres e-mail do sklepu
  • {shop_phone} - Telefon
  • {shop_fax} - Fax
  • {shop_www} - Adres strony internetowej
  • {bank_name} - Nazwa banku
  • {bank_account} - Numer konta w banku
  • {payment_link} - Link do płatności online
  • {order_number} - Numer zamówienia
  • {sum} - Suma zamówienia
  • {sum_with_currency} - Suma zamówienia wraz z walutą
  • {payment} - Sposób płatności
  • {delivery} - Sposób dostawy
  • {order_status} - Status zamówienia
  • {order_date} - Data złożenia zamówienia
  • {order_details_html} - Szczegóły Twojego zamówienia w tabeli html
  • {client_name} - Nazwa klienta
  • {client_shipping_address} - Adres dostawy klienta
  • {client_invoice_address} - Adres na fakturze klienta

   pole POŁĄCZ SZABLON Z AKCJĄ przyjmuje 2 wartości
  1.  
  • ZMIANA STATUSU ZAMÓWIENIA ,
  • DOKONANIE PŁATNOŚCI

 5. wybierz  DOKONANIE PŁATNOŚCI a następnie wybierz SPOSÓB PŁATNOŚCI (możesz dodać kilka), dla których ten sposób ma być aktywny.


 6. ZAPISZ ZMIANY