Zabezpieczanie sklepu hasłem

 

Podczas prac nad wyglądem sklepu czy dodawaniem produktów może zajść potrzeba, aby ograniczyć klientom dostęp do sklepu. W tym celu możesz użyć hasła, które będzie wymagane przy wejściu na stronę.

     Wskazówka: Ochrona hasłem może służyć też do utworzenia kanału sprzedaży dla wąskiej grupy odbiorców

 

Aby ograniczyć dostęp do sklepu wykonaj następujące kroki:

1. Wejdź w zakładkę Ustawienia > Ustawienia ogólne:

ustaw-ogolne.jpg

 

2. W oknie, które się pojawi, odnajdź opcję Zabezpiecz dostęp do sklepu hasłem i uaktywnij ją. Pod spodem pojawią się wtedy dwa dodatkowe pola:

  • pole do wpisania hasła
  • pole do wpisania komunikatu dla klientów, które możesz wypełnić opcjonalnie, jeśli zechcesz

haslem.jpg

 

3. Zapisz zmiany i gotowe!

 

Przy takim ustawieniu, zamiast strony sklepu z produktami, zostanie wyświetlone pole na hasło aktywowane kliknięciem oraz wpisany komunikat:

haslo-efekt.jpg