Jeżeli produkt należy do kilku promocji, to jaka ostatecznie będzie jego cena?

Załóżmy, że mamy produkt znajdujący się w promocji A -5%, która dla przykładu jest promocją bezterminową (nigdy nie wygasa). Chcemy jednak zorganizować na ten produkt specjalną promocję na jeden weekend. Dodajemy więc ten produkt do weekendowej promocji B -20%.

Produkty zawsze należą do najnowszej aktywnej promocji, która je obejmuje. Przez ten weekend cena tego produktu będzie więc pomniejszona o 20%, gdyż produkt będzie w promocji B.

Co się jednak stanie, jeśli najnowsza aktywna promocja się skończy?

Po weekendzie produkt nie trafi z powrotem do promocji A, więc cena produktu nie będzie w ogóle pomniejszona, mimo że promocja A jest bezterminowa. Aby po weekendzie produkt został objęty promocją -5% należy ponownie utworzyć taką promocję i dodać do niej produkt.

Podsumowując: Zasada działania jest prosta. Produkty zawsze należą do najnowszej aktywnej promocji, która je obejmuje. Nie wracają jednak nigdy same do wcześniejszych promocji nawet, jeśli te są jeszcze aktywne. To my decydujemy o tym, w jakiej promocji nasz produkt ma się w danym okresie znajdować.