Czy mogę przefiltrować kategorie lub kolekcje po cenie ?

Jeżeli chcesz przefiltrować swoją kolekcję lub kategorię po cenach,

możesz to zrobić dodając pola z ceną minimalną i maksymalną  do swojego szablonu.

 

Aby umieścić taką listę w swoim sklepie należy wykonać kilka prostych kroków:

1. Z panelu administratora przejdź do sekcji " Wygląd sklepu" a następnie "Edytuj szablon (zaawansowane)"


2. W katalogu "Szablony" znajdź i kliknij w plik category.tpl. W edytorze otworzy się kod tej strony,

3. W edytorze znajdź miejsce gdzie chciałbyś umieścić ten filtr, po czym skopiuj i wklej tam poniższy kod:

 

<div id="filters">

    <form action="">

        <label for="price_from">

            Produkty z ceną wyższą niż:

            <input type="text" name="price_from" id="price_from" value="{$smarty.get.price_from}" />

        </label>

        <label for="price_to">

            Produkty z ceną niższą niż:

            <input type="text" name="price_to" id="price_to" value="{$smarty.get.price_to}" />

        </label>

        <input type="submit" value="Wyświetl" />

    </form>

 </div>

 

 

 

4. Kliknij przycisk "Zapisz".