Jak zmienić ustawienia regionalne sklepu?

Aby zmienić ustawienia regionalne Twojego sklepu:

  1. Wejdź w zakładkę Ustawienia>Ustawienia regionalne
  2. Na karcie ustawień regionalnych zaznacz odpowiednie dla Twojego sklepu opcje.
  • Kraj - wybierz kraj, w którym prowadzisz sklep. Opcja ta wpływa na szereg innych ustawień, m.in. na dostępność różnych form płatności internetowych, powiązanych z dostępnością danego rozwiązania tylko dla podmiotów prowadzących działalność na terenie kraju, w którym siedzibę ma operator płatności.
  • Język finalizacji zamówienia - ta opcja odpowiada za to, w jakim języku klienci Twojego sklepu zobaczą strony z finalizacją zamówienia, podsumowaniem zamówienia, a także w jakim języku generowana jest treść korespondencji i komunikatów kierowanych do klientów w trakcie realizacji zamówienia.
  • Waluta - określa, w jakiej walucie wyrażane są wartości używane w sklepie - zarówno dla Twoich klientów, jak i w panelu zarządzania. Symbol wybranej waluty będzie wyświetlany na stronie sklepu, w panelu zarządzania sklepem, ale także w dokumentacji wysyłanej do klientów sklepu. Wybór tej opcji jest niezależny od języka finalizacji zamówienia. Na przykład: język finalizacji zamówienia może być na ustawiony na polski, ale waluta wyrażona w EUR (Euro)
  • Domyślna wysokość podatku VAT - ustawiana automatycznie przy wyborze kraju, może być zmieniona w każdej chwili. Ma ona znaczenie, jeżeli jesteś płatnikiem podatku VAT i będzie używana na przykład w automatycznym przeliczaniu ceny netto nowo dodawanego produktu na cenę brutto.