Promocje


W Shoplo możesz stworzyć promocje na określone produkty, kolekcje czy kategorie.


Jak stworzyć promocje

Przejdź do zakładki Marketing > Promocje > Dodaj promocję

shoplo-promocje-dodaj.png

Wypełnij następujące pola:

Tytuł - podaj nazwę promocji

shoplo-promocja-tytul.png

Ważność promocji - określ termin realizacji. Możesz podać datę początkową i końcową lub wybrać nie wygasa

Rodzaj kuponu - określ rodzaj zniżki

  • zniżka cenowa
  • zniżka procentowa

shoplo-promocja-rodzaj-znizki.png

Określ jakie produkty mają być promowane. Wybierz czy promocja ma objąć pojedyncze produkty, czy też całą kolekcję, kategorię albo producenta. 

shoplo-promocje-promowane-produkty.png


Co się stanie jeśli dodasz produkt do więcej niż jednej promocji?

Załóżmy, że masz produkt znajdujący się w promocji A -5%, która jest promocją bezterminową (czyli nigdy nie wygasa). Chcesz jednak stworzyć na ten produkt specjalną promocję tylko na jeden weekend. Dodaj więc ten produkt do weekendowej promocji B -20%.

Produkty zawsze należą do najnowszej aktywnej promocji, która je obejmuje. Przez ten weekend cena tego produktu będzie więc obniżona o 20%, gdyż produkt będzie w promocji B.

Co się jednak stanie, po weekendzie?

Promocja B - 20% skończy się, a produkt nie trafi automatycznie z powrotem do promocji A.

By przywrócić produkt w promocji A wystarczy w panelu wybrać Marketing > Promocje > Promocja A i zapisać ją ponownie lub ew. dodać tam jeszcze raz produkt jeśli go z stamtąd usunęliśmy.

Nie znalazłeś tego, co szukasz? Skontaktuj się z nami